Biển Đông khả năng đón bão trong tuần tới

Biển Đông khả năng đón bão trong tuần tới

Từ ngày 17/9 có khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông, sau đó vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới - bão và đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ.