Công suất động cơ xe ô tô yếu do đâu?

Công suất động cơ xe ô tô yếu do đâu?

Sau quá trình hoạt động, động cơ thông thường sẽ bị giảm công suất so với lúc mới sử dụng. Các nguyên nhân gây ra tình trạng giảm công suất động cơ có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố.