Fox News đã đúng

Fox News đã đúng

Edison Research tuyên bố ông Biden thắng ở bang Arizona, củng cố kết luận của AP, Fox News và giáng thêm một đòn vào nỗ lực của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử.