Thứ Năm, 04/03/2021, 20:26 (GMT+7) | Điểm tin:
Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Vì sao phải đổi thẻ căn cước gắn chip?

Đại diện Bộ Công an khẳng định, khi làm thẻ căn cước có gắn chip tới đây, thẻ căn cước hiện nay vẫn sử dụng bình thường nếu như còn hiệu lực. Bộ Công an cũng khẳng định, việc chuyển sang thẻ căn cước mới không gây xáo trộn, ảnh hưởng tới người dân.