Lời chào của con làm mềm thế giới

Lời chào của con làm mềm thế giới

Giữa một đứa trẻ luôn biết “dạ, thưa”, chào hỏi lễ phép và một đứa trẻ đối đáp trổng không, quả thật là một sự khác biệt về cách giáo dục.
Thương tích

Thương tích

Người ta nói giàu vì bạn sang vì vợ. Lẽ nào nhờ mẹ nhẫn nhục vô biên mà cha được làm sang?

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM