Thứ Sáu, 23/04/2021, 04:27 (GMT+7) | Điểm tin:

Tội phạm ấu dâm: Truyền thông "đối thoại" với người lớn, trẻ nhỏ thế nào?

Nhiều người cảm thấy khó lòng đối diện với những thông tin về tội phạm ấu dâm. Nhưng né tránh không phải là giải pháp, truyền thông quốc tế đang "đối thoại" về vấn đề này như thế nào?