Thứ Sáu, 05/03/2021, 14:50 (GMT+7) | Điểm tin:
GM thu về hơn 4 tỷ USD trong Quý III

GM thu về hơn 4 tỷ USD trong Quý III

Trong Quý III, các hoạt động kinh doanh của nhà sản xuất Bắc Mỹ - General Motors (GM) đã thu về được 4,37 tỷ USD (101.281 tỷ đồng), tăng đáng kể 44% so với cùng thời điểm này năm ngoái.