Thứ hai, 14/06/2021 15:37 | Điểm tin:

Gần 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Thứ năm, 08/10/2020 07:18
Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 19/9, đã có 790.924 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,65% doanh nghiệp đang hoạt động.
Tính từ đầu năm đến ngày 19/9/2020, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế với cơ quan Thuế là 778.093 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98%. Các doanh nghiệp đã thực hiện hơn 2,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 454.055 tỷ đồng và 24,7 triệu USD.

Cũng trong thời gian này đã có 7.724 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, đạt 95,94%. Hệ thống đã tiếp nhận và giải quyết hoàn cho 13.751 hồ sơ với tổng số tiền hơn 80.941 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, đã có 977.396 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 25.666 tỷ đồng; số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 2.265 tỷ đồng.

Đặc biệt, triển khai Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, cơ quan thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để người nộp thuế nộp tiện dụng trong nộp giấy đề nghị gia hạn.

Cơ quan Thuế cũng đã phối hợp với UBND cấp xã, cấp huyện và các cơ quan, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Tính đến hết ngày 31/8/2020, đã có 46.260 hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã. Số lượng hộ kinh doanh mà UBND cấp xã gửi hồ sơ sang cơ quan thuế đề nghị thẩm định là 42.810 hộ, trong đó, số lượng hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ là 33.263 hộ; số không được hỗ trợ là 8.351 hộ; số hồ sơ còn lại cơ quan Thuế đang tiếp tục thẩm định./.