Nha Trang vắng du khách trong dịp lễ 2/9

Nha Trang vắng du khách trong dịp lễ 2/9

Nha Trang từng được xem là điểm đến hàng đầu vào dịp lễ nhưng năm nay phố biển vắng khách do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và dịp lễ 2/9 rơi vào giữa tuần.