"Bắt bệnh" điều hòa ôtô không mát đầu mùa hè

"Bắt bệnh" điều hòa ôtô không mát đầu mùa hè

Điều hòa trên ô tô đang sử dụng bình thường, đột nhiên làm mát kém hoặc không làm mát có thể do nhiều nguyên nhân. Trong trường hợp này lọc gió, ga, dàn nóng,... là những bộ phận cần kiểm tra.