Ngày mai, giá xăng tăng hay giảm?

Ngày mai, giá xăng tăng hay giảm?

Giá xăng thành phẩm giảm nhẹ so với kỳ tính giá ngày 28/7, chuyên gia cho rằng giá xăng tăng hay giảm phụ thuộc vào mức chi sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan quản lý.