Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đến ngày 30/3/2020

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đến ngày 30/3/2020

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM, đến ngày 30/3/2020, có 45 trường hợp nhiễm COVID 19, trong đó có 07 trường hợp đã xuất viện (bệnh nhân (BN) 01; BN 02; BN 07; BV 64; BN 66, BN 79, BN 90).