Trung Quốc: Di dời ni viện 100 tuổi, nặng 2600 tấn

Trung Quốc: Di dời ni viện 100 tuổi, nặng 2600 tấn

Ni viện này được xây dựng từ năm 1908 và được trùng tu nhiều lần từ sau năm 1914. Vì sự phát triển của thành phố, ni viện phải di dời cách vị trí ban đầu của nó 76 mét. Thông tin cho biết, quá trình di dời này chỉ mất 82 phút.