Lần đầu mua ô tô, chọn xe mới hay xe cũ?

Lần đầu mua ô tô, chọn xe mới hay xe cũ?

Với những người lần đầu sở hữu ô tô, quyết định mua xe không hề dễ dàng và một trong những điều phân vân là chọn một chiếc mới tinh hay tìm các xe đã qua sử dụng.
"Bắt bệnh" điều hòa ôtô không mát đầu mùa hè

"Bắt bệnh" điều hòa ôtô không mát đầu mùa hè

Điều hòa trên ô tô đang sử dụng bình thường, đột nhiên làm mát kém hoặc không làm mát có thể do nhiều nguyên nhân. Trong trường hợp này lọc gió, ga, dàn nóng,... là những bộ phận cần kiểm tra.