Vi deo cảnh đau lòng trong phòng cấp cứu Covid-19 tại New York

Vi deo cảnh đau lòng trong phòng cấp cứu Covid-19 tại New York

"Một phòng cấp cứu. 40 phút. 6 bệnh nhân bị ngừng tim. 4 người chết trước khi kịp ra khỏi phòng cấp cứu" - đó là cảnh tượng các phóng viên của CNN đã chứng kiến trong một bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19 tại New Jork, Mỹ.
Cảnh đau lòng trong phòng cấp cứu Covid-19 tại New York

Cảnh đau lòng trong phòng cấp cứu Covid-19 tại New York

"Một phòng cấp cứu. 40 phút. 6 bệnh nhân bị ngừng tim. 4 người chết trước khi kịp ra khỏi phòng cấp cứu" - đó là cảnh tượng các phóng viên của CNN đã chứng kiến trong một bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19 tại New York, Mỹ.