TPHCM sắp có 5 tuyến xe buýt điện?

TPHCM sắp có 5 tuyến xe buýt điện?

5 tuyến xe buýt điện đều có lộ trình xuất phát từ khu dân cư đến các đầu mối giao thông quan trọng, giá vé dự kiến từ 3.000-7.000 đồng/lượt.