Thứ Bảy, 10/04/2021, 19:25 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Đàn ông thông minh sẽ biết "làm toán"

    Đàn ông thông minh sẽ biết 'làm toán' và trân trọng người vợ hiền, đảm đang có 'siêu năng lực' bên cạnh họ. Cứ cho phụ nữ tình yêu đi họ sẽ đáp lại đàn ông cả 'thế giới' đấy!