Đàn bà, thôi đừng gồng nữa

Đàn bà, thôi đừng gồng nữa

Đàn bà cứ mãi gồng mình lên cho thành đạt, chu toàn, hiện đại, trẻ trung… lúc nào đó nhìn lại chỉ còn một trái tim mệt mỏi kiệt sức.