COVID 19: Đại sứ Anh cảm ơn Việt Nam, EU sắp đóng cửa biên giới

COVID 19: Đại sứ Anh cảm ơn Việt Nam, EU sắp đóng cửa biên giới

Đại sứ Anh làm clip tiếng Việt cảm ơn Việt Nam hỗ trợ công dân, du khách Anh; Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng văcxin phòng SARS-CoV-2; EU sắp đóng cửa toàn bộ biên giới trong 30 ngày; Cảnh sát Mỹ yêu cầu tội phạm ngừng hoạt động đến khi... có thông báo mới.