Thứ Ba, 09/03/2021, 15:20 (GMT+7) | Điểm tin:
Ngọn lửa nào cho sinh viên rực cháy đam mê?

Ngọn lửa nào cho sinh viên rực cháy đam mê?

Vừa qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Ngày Hội Học Sinh Sinh Viên nhằm kỉ niệm 36 năm thành lập Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hướng tới kỉ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh Viên Việt Nam.