Thứ Sáu, 23/04/2021, 13:47 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Sửa quy định tính tiền cước taxi

    Ba hình thức tính tiền cước xe kinh doanh vận tải bằng taxi được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nêu rõ trong Luật Giao thông đường bộ sửa đổi vừa báo cáo trước Quốc hội.