Cục QLTT Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021

Bảo Anh| 22/10/2021 12:10

Trước tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành công văn hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết 128.

Theo đó, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Phòng, Đội QLTT trực thuộc tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như thường xuyên theo dõi, cập nhật để nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, dịch bệnh, thiên tai, các chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương, TW... để cụ thể hóa sát đúng với nhiệm vụ của đơn vị trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên tinh thần chủ động, thích ứng và hiệu quả.

Chủ động rà soát, chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị và tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Đối với những chỉ tiêu chưa hoàn thành do lý do khách quan (dịch bệnh, thiên tai) thì tiếp tục bám sát tình hình thị trường và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khi có điều kiện thuận lợi trở lại để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên nhiều hình thức ở các cấp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng.

Về công tác kiểm tra, kiểm soát và truyền thông: Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên dự báo hàng hóa tồn đọng rất nhiều, gây nguy cơ cao về hàng hóa hết hạn sử dụng, chất lượng không đảm bảo... sẽ được tiếp tục bày bán (nhất là đưa về các vùng nông thôn, vùng miền núi...), do đó cần tập trung lực lượng để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, các Đội chủ động nhanh chóng xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP sát với tình hình thực tế tại địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Cục trong Quý IV/2021.

Khi tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát, hoạt động giao thông vận chuyển hành khách, hàng hóa đang được phục hồi trở lại theo hướng thống nhất trong cả nước, cần theo sát tình hình cài cắm cơ sở, thu thập thông tin để thực hiện công tác chống buôn lậu trong lưu thông trên các tuyến giao thông Bắc Nam, tuyến Đường 9, đường Hồ Chí Minh trên tinh thần phải thích ứng, linh hoạt và đảm bảo an toàn trong phòng dịch.

Tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, kiểm soát về hoạt động TMĐT, chuyển phát nhanh, về giá, đo lường, chất lượng hàng hóa, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT... tại thị trường nội địa quyết liệt, hiệu quả hơn, không để những vấn đề phức tạp, nổi cộm xảy ra trên các lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng... và chính quyền địa phương có kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là những vấn đề khó, mới, phát sinh trên địa bàn có hiệu quả.

Về công tác xây dựng lực lượng: Chuẩn bị và tham gia có chất lượng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng nghiệp vụ đối với công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội do Tổng cục tổ chức; Chuẩn bị và tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng nghiệp vụ của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo các Phòng, Đội thuộc Cục, Tổ chức tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra và đánh giá khả năng ứng dụng, xử lý VPHC trên hệ thống Ins để phục vụ công tác xử lý từ năm 2022.

Cục QLTT Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021  - 1

Tổ chức đảm nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền có hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác cán bộ về bổ nhiệm, điều động, tuyển dụng, tập huấn, đào tạo, chính sách và đánh giá, xếp loại công chức theo phân cấp có chất lượng; Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai trong đơn vị và trong thi hành công vụ để bảo đảm an toàn cho lực lượng và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hành chính công vụ, nội vụ, văn hóa công sở có hiệu quả.

Chuẩn bị tổ chức đánh giá công tác năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022; Sơ kết, tổng kết các hoạt động của Khối thi đua, các chương trình, quy chế phối hợp với Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh... để rút kinh nghiệm phối hợp trong thời gian tới.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2022) và phối hợp với các TC-CTXH tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị xã hội phù hợp với tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tuyên truyền phổ biến pháp luật, điều hành đơn vị văn hóa căn cứ chức năng, nhiệm vụ phát huy cao vai trò, trách nhiệm được giao để có kết quả thiết thực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Về công tác chỉ đạo, điều hành: Tổ chức, sắp xếp bố trí lại lực lượng, thời gian, phương tiện, điều kiện làm việc tại các Phòng, Đội một cách khoa học hơn, tăng cường sự tương tác, hỗ trợ giữa các bộ phận, cá nhân để nâng cao hiệu quả công tác; Chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có cường độ cao hơn, với yêu cầu, nhiệm vụ nhiều hơn; hạn chế tình trạng hành chính hóa công chức để tăng cường hoạt động sát cơ sở, địa bàn, thị trường hơn; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu (Cục trưởng, Trưởng Phòng, Đội trưởng) tại đơn vị, trách nhiệm của cấp phó, trách nhiệm của công chức, người lao động theo yêu cầu vị trí việc làm được phân công; Tổ chức các đoàn công tác của Cục để kiểm soát, nắm tình hình thị trường và làm việc với địa phương, đơn vị trên cơ sở quy chế phối hợp đã ký với các địa bàn.

Toàn thể công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đoàn kết, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Bảo Anh
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cục QLTT Quảng Trị đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO