Chủ nhật, 20/06/2021 20:55 | Điểm tin:

Video: Vì sao cơ quan tổ chức Việt Nam luôn phải đề cao cảnh giác với zero-day?

Chủ nhật, 15/11/2020 11:01
Việt BáoTrong các loại lỗ hổng bảo mật, zero-day được xem là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng nhất mà những người làm công tác an toàn thông tin phải có nhận thức đầy đủ và liên tục cập nhật về nó.