Thứ Ba, 09/03/2021, 12:10 (GMT+7) | Điểm tin:

Video: Những thách thức về bảo mật thông tin khi dùng bệnh án điện tử

Thứ Bảy, 09/01/2021, 13:24 (GMT+7)
Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chậm nhất là vào năm 2028 để thay thế cho sổ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật thông tin bệnh nhân vẫn khiến nhiều người lo ngại.

 

Cách sử dụng Word để làm tiểu luận và báo cáo

Microsoft Word luôn hỗ trợ người dùng thực hiện các bài tiểu luận, báo cáo dễ dàng hơn. Với công cụ Word Researcher, bạn có thể tìm nguồn tiểu luận, bài nghiên cứu và tài liệu học thuật với vài thao tác mà không cần mở trình duyệt.