Thứ sáu, 18/06/2021 13:21 | Điểm tin:

Video: Những thách thức về bảo mật thông tin khi dùng bệnh án điện tử

Thứ bảy, 09/01/2021 13:24
Việt BáoTất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc phải triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chậm nhất là vào năm 2028 để thay thế cho sổ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật thông tin bệnh nhân vẫn khiến nhiều người lo ngại.