Thứ Bảy, 06/03/2021, 13:00 (GMT+7) | Điểm tin:

Video: 'Ngày Quyền riêng tư dữ liệu' bắt nguồn từ đâu?

Thứ Năm, 18/02/2021, 12:41 (GMT+7)
'Ngày Quyền riêng tư dữ liệu' đang được kỷ niệm chính thức ở Mỹ, Canada, Israel và 47 quốc gia Châu Âu vào 28/1 hàng năm. Năm nay Apple đã chào đón ngày này bằng cuốn tài liệu 'Một ngày của dữ liệu cá nhân'...