Thứ tư, 23/06/2021 08:32 | Điểm tin:

Video: Bộ TT&TT phát động chiến dịch rà soát, bóc gỡ mã độc trên toàn quốc

Thứ bảy, 19/09/2020 08:00
Việt BáoChiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” do Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT chủ trì hướng đến việc giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, giảm 50% địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong 10 mạng botnet phổ biến.