Thứ Hai, 10/05/2021, 02:36 (GMT+7) | Điểm tin:

Thu nhập và thuế của YouTuber theo cách tính mới

Thứ Sáu, 26/03/2021, 13:07 (GMT+7)
Từ tháng 6, chủ kênh hoạt động ngoài nước Mỹ sẽ phải tuân thủ chính sách khấu trừ thuế thu nhập mới của YouTube.
YouTube YouTuber thuế