Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Pixel Net White - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa

 

Khuyến mãi, giảm giá

Ứng dụng

 1. Math Studio $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. My Location Notes :Place+ $2.99 -> $1.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Rhythm Engineer $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Back pain exercises (PRO) $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 5. The three little pigs $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Castles of Mad King Ludwig $7.99 -> $1.99; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 2. True Fishing (key). Fishing simulator $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 3. RPG Knight Bewitched 2 $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Sudoku PRO $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Vengeance RPG 2D $3.49 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Planescape: Torment: Enhanced Edition $9.99 -> $4.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. SuperGBAC Pro (gba/gbc emulator) $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. The Eyes of Ara $4.99 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. ACE Academy $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. Crown of the Empire 2: Around the World $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Crystalline $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Ethereal Enigma $9.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. Gnomes Garden 7: Christmas story $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. Kaiju Big Battel Fighto Fantasy $9.99 -> $3.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. Kaori After Story $4.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. Kenshō $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. Lost Artifacts: Golden Island $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 18. MasterGear - MasterSystem & GameGear Emulator $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 19. SiNKR $2.99 -> $1.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 20. Three Kingdoms The Last Warlord $12.99 -> $6.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 21. The Quest $7.99 -> $3.99; Hết hạn sau ? ngày nữa
 22. The Quest - Islands of Ice and Fire $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Adaptive Pixel Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Adaptive Pixel Dark - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Nova Icon Pack - Rounded Square Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. One4KWGT Pro - widgets for KWGT 🔥 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Knots Live Wallpaper $4.99 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Black Red - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Cuticon Hexa - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Dark Red - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Game of Life Live Wallpaper $4.99 -> $1.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Hexaring - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Light Red - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Norma - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Sudus - Hexa Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 14. Walak - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 15. CRiOS Fluo - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa