Khuyến mãi, giảm giá

Ứng dụng

 1. Smart Notify Unlocker $3.99 -> $2.49; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Badge Grabber $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Machine Saver J - Fuel&Service $2.49 -> $1.49; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Stelios PRO $5.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Duplicate File Remover Pro(No Ads) $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Grand Pianizator $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. Sniffer Wicap Pro $7.49 -> $4.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Song Engineer $6.49 -> $3.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Katy & Bob: Safari Café $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 2. Redium Village $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 3. Runic Curse $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 4. SUBURBIA City Building Game $7.99 -> $1.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 5. Quadropoly Pro $14.99 -> $7.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Cook, Serve, Delicious! $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. RPG Knight Bewitched 2 $3.99 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Adaptive Pixel White - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. Aline Black icon pack - linear black icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Aline Green Icon Pack - Linear White & Green Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Crispy HD Vintage - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Elegant Walls | UHD 4K Ad Free $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. MIUl 12 - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. MIUl 12 Limitless - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Oxigen 3D - Icon Pack $2.49 -> $1.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Oxigen Square - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Pixie R -Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Sunlight - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa