Thứ Ba, 02/03/2021, 06:30 (GMT+7) | Điểm tin:

Điều gì đang xảy ra với Nokia ngay lúc này?

2 năm là khoảng thời gian rất dài đối với ngành công nghiệp smartphone khi mà công nghệ không ngừng phát triển.