Thứ Hai, 10/05/2021, 00:42 (GMT+7) | Điểm tin:

Hành trình 3 năm của điện thoại Vsmart có gì đặc biệt?

Điện thoại Vsmart có những mốc son chưa hãng điện thoại Việt nào làm được từ trước đến nay.