Thứ Hai, 01/03/2021, 11:08 (GMT+7) | Điểm tin:

Tại sao không thể mua cà phê bằng Bitcoin?

Bên cạnh phí quá cao, thời gian giao dịch cũng là yếu tố cản trở việc mua bán hàng hóa bằng Bitcoin.