Ngột ngạt vì người chồng 'bẩn tính'

Ngột ngạt vì người chồng 'bẩn tính'

Nói về cuộc hôn nhân ngột ngạt kéo dài hơn chục năm, chị ngán ngẩm cho biết: 'Anh ta vô cùng sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng như lau như ly. Chỉ có điều tính cách lại không “sạch” như con người...”.