Chủ tịch nước làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền

03/04/2022 06:31

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của Đề án phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được Đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai.

Chủ tịch nước làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 2/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nướcNguyễn Xuân Phúc,Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và Trưởng Ban Nội chính Trung ươngPhan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đã làm việc với các thành viên Tổ Biên tập, chuyên gia, nhà khoa học về Báo cáo tập hợp của Đề án. Đây là cơ sở để triển khai soạn thảo dự thảo lần 1 của Đề án.

Đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, trực tiếp là Tổ Biên tập đã tập hợp, xử lý hơn 4.000 trang tài liệu từ 27 Chuyên đề nhánh, các tham luận tại 3 Hội thảo Qưquốc gia và kết luận của Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo. Tổ Biên tập cũng đã tiếp thu ý kiến góp ý của một số thành viên Ban Chỉ đạo để chỉnh sửa lần 2 Đề cương chi tiết.

Trên cơ sở bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và theo Đề cương chi tiết, Tổ Biên tập đã xây dựng dự thảo Báo cáo tập hợp của Đề án dài hơn 200 trang. Trong đó, nêu rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng, Nhà nước, quá trình hình thành, đánh giá thực trạng, cùng các nguyên tắc, mục tiêu, những đổi mới, đột phá và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ nay đến năm 2030, định hướng đến 2045.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao Tổ Biên tậpđã chắt lọc từ hàng nghìn trang tài liệu từ đóxây dựng Báo cáo tập hợp đểThường trực Ban Chỉ đạo đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học.

Trên cơ sởý kiến các chuyên gia, nhà khoa học phản biện thẳng thắn, tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xây dựng Đề án, do đó, từ những ý kiến góp ý lần này, Tổ Biên tập cần tiếp thu và nỗ lực hơn nữa để viết dự thảo lần 1 của Đề án.


    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Chủ tịch nước làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO