Xoay tư duy chuyển cuộc đời - tận hưởng cuộc sống

Xoay tư duy chuyển cuộc đời - tận hưởng cuộc sống

Cuộc đời là kết quả của tất cả những gì ta lựa chọn. Đáng buồn thay, phần lớn những lựa chọn của chúng ta trong một ngày đến từ cơ chế “lái tự động” của bộ não – hay những hành động theo thói quen và tiềm thức.