Thứ Tư, 12/05/2021, 09:41 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Lấy phải “chồng hâm”

    Có lần anh mở Facebookkhoe chị. Toàn những cô gái đáng tuổi con cháu mà cứ “anh, em” ngọt xớt. Thơ tình họa qua lại, ủy mị, tha thiết.