Thứ Ba, 11/05/2021, 09:24 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Tưởng rước dâu thảo ai ngờ mang họa

    Ngày tôi cưới được vợ, bố mẹ cứ nghĩ rằng con dâu cùng làng, gần gũi nếp sống, văn hóa, chắc chắn sẽ biết lễ nghĩa, biết dạy bảo con cái. Nào ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang.