Với em, chồng chỉ là... áo rách

Với em, chồng chỉ là... áo rách

Giờ em chỉ mong ly hôn cho khuất mắt. Nhưng con em rất yêu cha chúng, anh đưa đón, chăm sóc con em rất tốt... nên em còn băn khoăn mãi.