Những chính sách nào có hiệu lực trong tháng 10?

Những chính sách nào có hiệu lực trong tháng 10?

Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp; bán hàng nhập lậu bị phạt đến 200 triệu đồng; làm hư hại mốc giới bị phạt 40-50 triệu đồng... là những chính sách có hiệu lực trong tháng 10.