Mỹ bắt 5 đặc vụ Trung Quốc

Mỹ bắt 5 đặc vụ Trung Quốc

5 đặc vụ Trung Quốc đã bị bắt vì có liên quan tới chiến dịch nhằm vào những đối tượng chống đối Bắc Kinh tại Mỹ.