Những dự báo lạc quan cho châu Á trong năm 2021

Những dự báo lạc quan cho châu Á trong năm 2021

Nhiều người gọi năm 2020 là năm tồi tệ nhất. Dù những tác động của đại dịch Covid-19 sẽ còn nhận thấy được trong hàng thập kỷ tới, nhưng vẫn có nhiều lý do để lạc quan bước vào năm 2021.