Cách bỏ qua các quảng cáo phiền phức trên YouTube

Cách bỏ qua các quảng cáo phiền phức trên YouTube

Khi đăng ký YouTube Premium, bạn sẽ không phải xem quảng cáo ở đầu video, tuy nhiên, những người sáng tạo nội dung vẫn có thể đưa quảng cáo riêng vào trong video. Làm thế nào để bỏ qua những thành phần phiền phức này?