Thứ Tư, 21/04/2021, 23:31 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Ai tạo ra Bitcoin?

    Rất nhiều giả thuyết về danh tính người sáng tạo Bitcoin. Thậm chí, có thuyết cho rằng Satoshi Nakamoto là cách chơi chữ đầu của 4 công ty: Samsung, Toshiba, Nakamichi và Motorola.