Cách khắc phục những lỗi phổ biến nhất trên iOS 14

Cách khắc phục những lỗi phổ biến nhất trên iOS 14

Theo nhiều người dùng iPhone, lỗi kết nối Wi-Fi, thời lượng pin kém, và một số thiết lập quay về mặc định là những vấn đề được thảo luận nhiều nhất trên iOS 14. May thay, bản cập nhật iOS 14.0.1 đã giải quyết hầu hết mọi thứ.