Thứ Tư, 03/03/2021, 01:11 (GMT+7) | Điểm tin:
Trải nghiệm cận tử

Trải nghiệm cận tử

Nhiều bệnh nhân có trải nghiệm thoát xác khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sự liên kết giữa vạn vật khiến cuộc sống của chúng ta trở nên rất kỳ diệu.