Thứ Ba, 20/04/2021, 23:32 (GMT+7) | Điểm tin:

Trời mưa, xe đầu kéo vượt ẩu ép xe khách lao xuống vệ đường

Thứ Hai, 03/08/2020, 15:31 (GMT+7)
Trời mưa đường trơn, xe đầu kéo vượt ẩu khiến phần thùng xe văng sang làn đường ngược chiều ép xe khách lao xuống vệ đường.