Thứ Năm, 13/05/2021, 06:42 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Cách phân biệt pháo hoa và pháo nổ để tránh vi phạm

    Nghị định 137 quy định về các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì được phép sử dụng pháo hoa. Tuy nhiên, một số người dân đang có sự nhầm lẫn, chưa phân biệt giữa pháo hoa và pháo hoa nổ.