Thứ Ba, 18/05/2021, 19:23 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Cách quay về giao diện cũ của Facebook

    Hiện tại Facebook đã bắt đầu triển khai giao diện mới đến tất cả người dùng, tuy nhiên, nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể áp dụng mẹo nhỏ sau đây để quay về giao diện cũ của Facebook.