Thái Bình: Cách ly 17 trường hợp F1 và 186 trường hợp F2

Thái Bình: Cách ly 17 trường hợp F1 và 186 trường hợp F2

Khi biết bệnh nhân số 714 dương tính với COVID-19 từng về thăm quê vợ (xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình) trước khi phát hiện bệnh , Trung tâm Y tế H.Tiền Hải phối hợp với Trạm Y tế xã Tây Ninh và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan.