Thứ Ba, 09/03/2021, 02:37 (GMT+7) | Điểm tin:
Sao cha vợ không vào bếp?

Sao cha vợ không vào bếp?

Tôi muốn bàn với vợ việc thuyết phục cha học nấu ăn. Tôi nghĩ nếu ông biết nấu vài ba món ăn, sẽ thấy cuộc đời này thú vị thế nào