Thứ Hai, 10/05/2021, 08:46 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Sắp ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

    Cho ý kiến về đề nghị ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ TT&TT có văn bản dưới hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của Bộ.