Nạn nhân vô hình của đại dịch

Nạn nhân vô hình của đại dịch

Bình đẳng giới thời COVID-19 có khác trước hay không? Những bất lợi của phụ nữ trong hoàn cảnh đại dịch đang khiến nhiều người phẫn nộ.