'Vương quốc' gỗ sưa bí mật ở Phong Nha - Kẻ Bàng

'Vương quốc' gỗ sưa bí mật ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giờ đang hiện hữu một rừng sưa trị giá cả trăm tỷ, thuộc sở hữu của tộc người A Rem - một trong những tộc người được coi bí ẩn giữa chốn đại ngàn.
Căn hầm bí mật của nhà Bill Gates có gì?

Căn hầm bí mật của nhà Bill Gates có gì?

Năm 1995, cha của Bill Gates mua lại gia tài ảnh của Otto Bettman. 6 năm sau, Gates quyết định chuyển chúng một hầm bí mật dưới lòng đất để giữ an toàn tuyệt đối cho số ảnh.